Aktuality‎ > ‎

4.6.2015 - Jak jsme přišli ke křečkovi - pokračování

Během měsíce si Žaklinka zvykla na podávání pamlsku z ruky, dotyky a prostornější ubikaci. Nejoblíbenějími hračkami je koloč a prolézačka. V průběhu času si zvykla na chod domácnosti a dokonce ji nevadí ani pozorování od našich ragdolek - koček, kdykoli je venku z domečku. 

Naše resocializace proběhla natolik úspěšně, že již můžeme Žaklinku brávat sebou na animoterapie a můžeme na ni jasně demonstrovat, že i křeček se dá ochočit a nekouše ! 

V rámci socializace jsme vypozorovali, že na záchod chodí stále do jednoho rohu. Zkusili jsme tedy do tohoto místa instalovat rohový záchůdek pro křečky a podařilo se nám, že i po této drobné změně začala Žaklinka toto WC používat. Tím se samozřejmě výrazně redukuje potřeba čištění celé ubikace (ovšem toto WC je nutno denně čistit nadále). Nicméně v tomo případě však musíme zdůraznit, že toto je odvislé od povahy konkrétního jedince a nelze toto paušalizovat.

Důležité pro nás je, že Žaklince poskytujeme správné podmínky pro život, a že se z vylekaného, neochočeného, jen zrním krmeného křečka stalo vyrovnané a spokojené zvířátko.

Váš Tým Therapy4U