Nabídka‎ > ‎

Programy

Nejedná se v žádném případě o pasivní "přednáškovou či produkční hudební" formu nebo "jen" pouhé ukázání zvířete, případně ponechání si zvířátko pohladit. Projekt je založen na našich osobních dlouholetých zkušenostech (a samozřejmě našeho průběžného dalšího vzdělávání) jak práce s dětmi, lidmi, tak absolutní znalosti našich zvířátek.  Celý projekt je velmi variabilní. Proto jej lze po  dohodě upravit na míru jednotlivým zařízením i jednotlivým skupinám.

1. Kombinované programy:

Na základě našich zkušeností se nám nejvíce osvědčila kombinace zvířátka/či zvířátek společně se zpíváním při harmonice. Tato kombinace, pokud je jí možno použít, podporuje inzenzivnější prožitek a celkovou aktivizaci.

Školky:

Poutavě zábavnou formou seznámení se zvířátkem/zvířátky. Jak se o zvířátko pečuje, jak se s ním manipuluje a pod. Po většinu času mají děti možnost se se zvířátkem pomazlit, pohladit atd. Následuje hudební blok s harmonikou, kde společně s dětmi zapíváme nejznámejší lidové písničky o zvířátkách a nejen o zvířátkách. Případně se písničku naučíme. 
Rozsah 2-3 hod.

Kluby/domovy seniorů a pod.: (specializujeme se i na seniory ve zvláštním režimu)

Krátké seznámení se zvířátkem/zvířátky. Společné zpívání národních/zlidovělých písniček s harmonikou společně se zapojením seniorů do povídání, vzpomínek a pod. Po celou dobu probíhá možnost hlazení, mazlení a pod. se zvířátkem pod dozorem animoterapeuta, který též s jednotlivými seniory komunikuje a dohlíží, aby nedocházelo k nesprávné manipulaci či nedovolenému krmení zvířátka.  Variabilně lze též po předchozí dohodě aplikovat pro ležící pacienty.
Rozsah 2-3 hod.


2. Oddělené programy:

Školy/Školky/Zájmové kroužky: Enviromentální výchova - interaktivní edukativní forma k přístupu a chovu zvířat, zejména v domácnosti. Rozsah je vždy na individuální dohodě.


3. Naše Terapeutické centrum:

Pouze individuální programy v rámci terapie pro jednotlivce  +  jara do podzimu možnost využití našeho sportovně zábavného hřiště v příjemném prostředí poblíž řeky Sázavy.
Rozsah (individuálně)

4. Lektorská činnost:

Tématické programy a semináře pro pedagogické, psychoterapeutické pracovníky, případně též pro chovatele či organizace a zájmová sdružení či spolky.

5. Zapůjčení pro filmové účely:

Naše zvířata jsou pro potřeby terapií speciálně cvičena pro kontakt s cizími lidmi, takže jsou též ideální pro použití pro filmové účely, zejména pro případy potřeby netradičních domácích zvířat. Všechna zvířata jsou pod neustálým přísným veterinárním dohledem, a protože jsou v neustálém fyzickém kontaktu s lidmi, klademe maximání důraz na jejich čistotu. Z tohoto důvodu všechna zvířata lze použít i v náročných interiérech.Foto-ukázky našeho programu