Umíme nabídnout, co jiní neumí

 • Více než 25 let zkušeností práce s dětmi (ČR, SRN, UK, USA) v oblasti péče, edukace, zdravotního i kognitivně behaviorálního vývoje
 • více než 25 let trénink a práce s různými zvířaty z různých prostředí
  – vlastní chov
  – převýchova a socializace problematických zvířat nejen z útulků
  – socializace různých druhů zvířat mezi sebou (ala kočka, pes, pták)
 • Více než 20 let zkušeností vzájemné socializace člověka a zvířete
 • Maximálně možně socializovaná zvířata exotická, domácí i z volné přírody zvyklá na lidi, děti a sebe navzájem
 • Nabídka služeb jak pro děti, tak pro dospělé či seniory
  – ZOO kroužky, odborné populárně naučné semináře, projektové dny pro ZŠ/SŠ, VŠ
  – profesionální skupinová/individuální  animoterapie
   – individuální terapie (odstraňování fobií, posttraumatického stresu, terapie pro  ADHD, lehký autismus, podpora rozvoje motoriky, odstraňování řečových vad, apod.)
   – profesionální veřejná vystoupení se zvířaty (Dětské dny, Dny Země, příměstské tábory … )
  – firemní a privátní akce

Naše aktivity jsou interaktivní a prezentovány zábavně naučnou formou.

Díky našim komplexním znalostem propojujeme vlastní znalosti a zkušenosti společně s odborníky z oblasti psychologie, medicíny, zoologie, vzdělávání, chovatelství, ochrany zvířat a přírody a mnoha dalších oborů.

Dotazy a rezervace